מילון מונחים

האזורים במערכת העצבים המרכזית בהם נמצאים גופי העצב (נוירונים) ותאי הגליאה. באזורים אלו מתבצע עיבוד המידע ותכנון הפעולות הנדרשות לצורך הפעלה תקינה של כלל מערכות הגוף.

חומר אפור

Grey Matter