מילון מונחים

בדיקה אבחנתית בה נלקחת דגימה של נוזל חוט השידרה. הבדיקה מבוצעת בהרדמה מקומית באמצעות החדרת מחט דקה למרווח שבין שתי חוליות של עמוד השידרה המותני, ומאפשרת לאפיין את תכולת הנוזל במעבדה. בטרשת נפוצה ניתן לאתר בנוזל חוט השידרה אימונוגלובולינים מסוג IgG המיוצרים על ידי תאי המערכת החיסונית במערכת העצבים המרכזית. הימצאותם של חלבונים אלו עשויה לסייע באבחון של טרשת נפוצה במצבים בהם קיים ספק בנוגע לאבחנה. עם זאת חשוב לדעת שלא תמיד ניתן לזהות חלבונים אלו והעובדה שאינם נמצאים בנוזל השידרה לא שוללת את האבחנה של טרשת נפוצה.

ניקור מותני

Lumbar Puncture (LP)