מילון מונחים

מצב בו כתוצאה מהתכווצות שרירים לא רצונית, נגרמת נוקשות של השרירים, אשר עשוייה להיות מלווה בכאב. הגורם לספסטיות הינו פגיעה במערכת העצבים המרכזית בגינה נוצר חוסר איזון בין גירוי ועיכוב תאי העצב המוטוריים שאחראים על הפעלת השרירים, אשר מובילה להפעלת יתר של השריר.

ספסטיות

Spasticity