מילון מונחים

קבוצת תאי דם לבנים בעלת תפקיד מכריע בפעילותה של המערכת החיסונית. תאים אלה מספקים הגנה תוך תאית מפני מזהמים שונים (חיידקים, וירוסים וכוי) שעשויים לפלוש ולהתרבות בתאי גוף האדם. לתאי ד תפקיד חשוב בוויסות והפעלת תאים נוספים של המערכת החיסונית באמצעות הפרשת חומרים כימיים שונים המכונים ציטוקינים.

תאי T

T Cells