top of page

מילון מונחים

קבוצה נוספת של תאי דם לבנים השייכים למערכת החיסונית שיש לה תפקיד מרכזי בהגנה מפני מזהמים אשר מתרבים מחוץ לתאי המאכסן. בתגובה לזיהוי הגורם המזיק, תאי ה-B עוברים תהליך המרה לתאי פלזמה, שתפקידם לייצר נוגדנים (אימונוגלובולינים) ספציפיים כנגד המזהם.

תאי B

B Cells

bottom of page