top of page

מילון מונחים

מצב שבו החולה חווה באופן חד פעמי סימפטומים שונים האופייניים לטרשת נפוצה אך לאחר השלמת הבירור לא ניתן להגדירו כסובל מטרשת נפוצה על פי הקריטריונים האבחנתיים המקובלים. במצב זה נדרש מעקב קליני ומעקב הדמייתי סדיר, מאחר וקיים סיכון להתפתחות טרשת נפוצה בעתיד.

אירוע קליני בודד

Clinically Isolated Syndrome (CIS)

bottom of page