top of page

תרופות לסימפטומים

התרופות המופיעות ברשימה נועדו לטפל באחד הסימפטומים הנפוצים של מחלת הטרשת הנפוצה.  יודגש שהטבלה אינה מתיימרת לפרט את כל התרופות לסימפטום זה ורשימת התרופות המופיעות בה נועדו לשם מתן אינפורמציה בלבד.  לפני תחילת השימוש, יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי כל תרופה ותרופה המופיעה בה.

יעוד
החומר הפעיל
שם התרופה
כאב
Amitriptyline Hydrochloride
אלטרולט
כאב
Gabapentin
גאבאפנטין
כאב
Carbamazepine
טגרטול
כאב
Tramadol Hydrochloride
טרמל
כאב
Pregabalin
ליריקה
כאב
Duloxetine
סימבאלתה
bottom of page