מסמכים ודיווחים

ב-MS ישראל, אנחנו מאמינים שכל ארגון הפועל לטובת הציבור ונסמך על תרומות ומענקים, צריך להתנהל בשקיפות מרבית.  כאן תוכלו למצוא את מסמכי ההתאגדות של MS ישראל בע"מ (חל"צ) ואת הדיווחים השנתיים של הארגון לרשם העמותות ורשם ההקדשות.

חשוב לנו להדגיש שאין ב-MS ישראל מקבלי שכר וכל הפעילויות של בעלי התפקידים בארגון מתבצעות בהתנדבות מלאה!