top of page

תרופות לסימפטומים

התרופות המופיעות ברשימה נועדו לטפל באחד הסימפטומים הנפוצים של מחלת הטרשת הנפוצה.  יודגש שהטבלה אינה מתיימרת לפרט את כל התרופות לסימפטום זה ורשימת התרופות המופיעות בה נועדו לשם מתן אינפורמציה בלבד.  לפני תחילת השימוש, יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי כל תרופה ותרופה המופיעה בה.

יעוד
החומר הפעיל
שם התרופה
סוגרים
Mirabegron
בטמיגה
סוגרים
Tolterodine
דטרוזיטול
סוגרים
Solifenacin Succinate
וסיקר
סוגרים
Fesoterodine Fumarate
טוביאז
סוגרים
Oxybutynin Hydrochloride
נוביטרופן
סוגרים
Trospium Chloride
ספזמקס
bottom of page