מילון מונחים

מצב שבו החולה חווה באופן חד פעמי סימפטומים שונים האופייניים לטרשת נפוצה אך לאחר השלמת הבירור לא ניתן להגדירו כסובל מטרשת נפוצה על פי הקריטריונים האבחנתיים המקובלים. במצב זה נדרש מעקב קליני ומעקב הדמייתי סדיר, מאחר וקיים סיכון להתפתחות טרשת נפוצה בעתיד.

אירוע קליני בודד

Clinically Isolated Syndrome (CIS)