top of page

מילון מונחים

תיאור למצב בו החומר הניגודי מצטבר באזורים במוח בהם‎ ‏מחסום הדם-מוח פרוץ (לדוגמא באזורים בהם ישנה דלקת), ובכך מתאפשר מעבר של‎ ‏החומר ממחזור הדם לרקמת המוח. במקרה של טרשת נפוצה, האזורים אשר עוברים‎ ‏האדרה מבטאים אזורים של דלקת פעילה שהתרחשה בסמוך למועד הבדיקה (לרוב בין 4 ל-6‎ ‏שבועות ממועד ביצועה).

האדרה

Contrast Medium Enhancement

bottom of page