top of page

מילון מונחים

קבוצת תאים שתפקידם לספק תמיכה והגנה לתאי העצב, זאת באמצעות אספקת חומרים מזינים וסילוק חומרים מזיקים מתאי העצב (אסטרוציטים). תאי הגליאה גם מיצרים את מעטפת המיאלין שהוא חומר חיוני לצורך בידוד והגנה על התאים.

תאי גליאה

Glial Cells

bottom of page