top of page

מילון מונחים

בדיקת הדמייה המבוססת על תהודה מגנטית המאפשרת הדגמה של מערכת העצבים‎ ‏המרכזית באופן הרגיש ביותר. לבדיקת ה-MRI חשיבות מכרעת בקביעת האבחנה של‎ ‏טרשת נפוצה, כמו גם בהערכת פעילות המחלה ויעילות הטיפולים השונים לאורך המעקב.‎

תהודה מגנטית

MRI

bottom of page