top of page

מילון מונחים

חומר שומני הנמצא על מעטפת סיבי העצבים ומאפשר מעבר תקין של המסרים החשמליים בין תאי העצב. בטרשת נפוצה המערכת החיסונית פוגעת במיאלין וכתוצאה מכך נגרמת הפרעה בפעילותה התקינה של מערכת העצבים. מצב זה מביא לכך שנגרמים תסמינים שונים בהתאם למיקום הפגיעה.

מיאלין

Myelin

bottom of page