top of page

מילון מונחים

אזורים הנוצרים כתוצאה מהפגיעה הדלקתית למעטפת העצב (מיאלין) ולסיבי העצב,‎ ‏אותם ניתן לאתר באמצעות בדיקת ה-MRI. בטרשת נפוצה נגעים אלו מופיעים באזורים ספציפיים במערכת העצבים המרכזית והינם לרוב בעלי מראה מעוגל או דמוי ביצה (אובלי).

נגעים

Plaque

bottom of page