top of page

מילון מונחים

צורה של טרשת נפוצה המתאפיינת בתקופות בהן מתפתחת הפרעה תפקודית (התקף) אשר עשויה להימשך מספר ימים עד שבועות, כשלאחר מכן חל שיפור חלקי או מלא בתפקוד. זוהי צורת המחלה השכיחה יותר בשלבי המחלה הראשונים ומהווה כ-80% עד 85% מהמקרים.

טרשת נפוצה התקפית

Relapsing-Remitting MS (RRMS)

bottom of page