top of page

מילון מונחים

מצב בו כתוצאה מהתכווצות שרירים לא רצונית, נגרמת נוקשות של השרירים, אשר עשוייה להיות מלווה בכאב. הגורם לספסטיות הינו פגיעה במערכת העצבים המרכזית בגינה נוצר חוסר איזון בין גירוי ועיכוב תאי העצב המוטוריים שאחראים על הפעלת השרירים, אשר מובילה להפעלת יתר של השריר.

ספסטיות

Spasticity

bottom of page