top of page

M.S ישראל

לדעת - להתמודד - לחיות

פוסטים אחרונים מהבלוג שלנו

 MS ישראל

לדעת - להתמודד - לחיות

כמי שחיה עם טרשת נפוצה, אני מאמינה כי קיימת חשיבות רבה למערך תמיכה ארצי עבור חולי טרשת נפוצה בישראל, בני משפחותיהם ומעגלי התמיכה הסובבים אותם.

MS-ISRAEL - מערך התמיכה הארצי המוביל בישראל בכל הקשור לטרשת נפוצה.

 

לדעת – על המחלה, על הטיפולים, על המחקרים, על הנעשה בעולם, על תזונה, על פעילות גופנית, על רפואה משלימה תוך העלאת המודעות למחלה ומזעור הסטיגמות הקשורות אליה.

להתמודד – אנחנו כמו כולם, רק קצת אחרת. הענקת תמיכה אישית, קבוצתית, שיתוף סיפורים וחוויות שונות, זאת מתוך רצון לחזק, להעצים ולאפשר הסתכלות אופטימית על החיים עם טרשת נפוצה.

לחיות – לנהל את החיים עם טרשת נפוצה במקום שהמחלה תנהל אותנו.

MS ישראל היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) שהוקמה על מנת להשיג מטרות חברתיות וציבוריות:
 

  • ייזום, ארגון וניהול פעילויות לטובת חולי טרשת נפוצה, בני משפחותיהם ומעגלי התמיכה הקרובים תוך העלאת המודעות הציבורית למחלה ותופעות הלוואי שלה.
     

  • חתירה לשיתוף פעולה עם כל גוף, ארגון ועמותה שפועלים למען מטרות דומות , הן ברמה לאומית והן ברמה בינלאומית.

bottom of page