top of page

תרופות לסימפטומים

התרופות המופיעות ברשימה נועדו לטפל באחד הסימפטומים הנפוצים של מחלת הטרשת הנפוצה.  יודגש שהטבלה אינה מתיימרת לפרט את כל התרופות לסימפטום זה ורשימת התרופות המופיעות בה נועדו לשם מתן אינפורמציה בלבד.  לפני תחילת השימוש, יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי כל תרופה ותרופה המופיעה בה.

יעוד
החומר הפעיל
שם התרופה
ספסטיות
Botulinum
בוטוקס
ספסטיות
Baclofen
בקלוסל
ספסטיות
Dantrolene
דנטריום
ספסטיות
Baclofen
משאבת בקלופן
ספסטיות
קנאביס
סטיבקס
ספסטיות
Clonazepam
קלונקס
bottom of page