מילון מונחים

שם כולל לקבוצה נרחבת של חלבונים המשמשים לצורך תקשורת בין תאים שונים וויסות פעילותה של המערכת החיסונית. הציטוקינים מופרשים ע"י תאי המערכת החיסונית ונקשרים לקולטנים (רצפטורים) הנמצאים על גבי המעטפת של תאים אחרים. בדרך זו הם מאפשרים לשמור על שיווי המשקל שבין פעילות המערכת החיסונית התאית לזו החוץ תאית ולווסת את תגובת המערכת החיסונית לזיהומים ומצבים נוספים.

ציטוקינים

Cytokines