top of page

מילון מונחים

מצב של הופעת סימפטומים חדשים או שינוי חד מבחינת התפקוד של המטופל, אשר מתפתח לרוב תוך מספר שעות עד ימים ונמשך לפחות 24 שעות, בהיעדר מחלת חום או זיהום. ההתקף יכול לבוא לידי ביטוי במגוון צורות, בהתאם לאזור במערכת העצבים בו התרחשה הפגיעה, כשהביטויים השכיחים הינם : ירידה חדה בראייה, כפל או ריצוד ראייה, סחרחורות, הפרעות תחושה, אובדן שיווי משקל, חולשה בגפיים ועוד.

התקף

Attack

bottom of page