top of page

מילון מונחים

החלק העיקרי של מערכת העצבים הכולל את המוח וחוט השידרה. מערכת העצבים המרכזית מורכבת מתאי עצב (נוירונים) ותאים נוספים שתפקידם לתמוך בתאי העצב. תפקידה הוא לקלוט ולעבד גירויים שונים מהסביבה, לתכנן ולשלוט על פעילותם של שאר איברי הגוף. תפקודים נוספים עליהם אחראית מערכת העצבים המרכזית כוללים שליטה על מצב ההכרה והערנות, הזיכרון ותפקודי השפה.

מערכת העצבים המרכזית

Central Nervous System (CNS)

bottom of page