top of page

מילון מונחים

ללא תלות במהלך מחלת טרשת הנפוצה, הצורות‎ ‏ההתקפיות או המתקדמות של מחלת טרשת נפוצה יכולות‎ ‏להיות, בנקודות זמן שונות, פעילות או רדומות. פעילות ‏המחלה יכולה להתבטא על ידי סימנים או תסמינים חדשים או מחמירים (התקפים). בנוסף על כך, עלולה להתרחש פעילות נסתרת של המחלה (דלקת או נזק במערכת ‏העצבים המרכזית), שאותה אפשר לגלות באמצעות‎ בדיקת MRI. ‏פעילות המחלה עלולה להוביל להתקדמות המוגבלות.‎

פעילות המחלה

Disease Activity

bottom of page