top of page

מילון מונחים

מדד מספרי להערכת מידת הפגיעה הנוירולוגית בקרב מטופלים עם טרשת נפוצה.‎ ‏הסקאלה של המדד נעה בין 0 ל-10 בקפיצות של 0.5 נקודות, כאשר ככל שהמדד גבוה יותר כך מידת הפגיעה הנוירולוגית קשה‎ ‏יותר.‎

‏EDSS

Expanded Disability Status Scale

bottom of page