top of page

מילון מונחים

חומר כימי המוזרק דרך הוריד במהלך בדיקת ה-MRI ומאפשר להדגים‎ בצורה טובה יותר ‏אזורים בהם מתקיים תהליך דלקתי פעיל. החומר הניגודי גורם לאזורים במערכת העצבים בהם מודגמת קליטה, להראות לבנים יותר ומוארים, ולכן אזורים אלה מוגדרים בפענוח בדיקת ה-MRI כ-"עוברים האדרה".‎

גדוליניום

Gadolinium

bottom of page