top of page

מילון מונחים

חלבונים המופרשים מתאי הפלזמה ופועלים כנוגדנים המאפשרים למערכת החיסונית לזהות ולנטרל מזהמים וגורמים מזיקים אחרים. לאימונוגלובולינים השפעה מווסתת על הפעלת תאים אחרים במערכת החיסונית. קיימים בשוק התרופות תכשירים המכילים אימונוגלובולינים שנאספו מדמם של תורמים בריאים, ומשמשים כטיפול במצבים בהם קיים חסר בייצור הנוגדנים הטבעי בגוף האדם, וכן במצבים בהם נוצרים נוגדנים אשר פוגעים באיברים שונים בגוף (כפי שקורה במחלות אוטואימוניות) ויש צורך לנטרלם.

אימונוגלובולינים

Immunoglobulin

bottom of page