top of page

מילון מונחים

צורה של טרשת נפוצה המתבטאת בהידרדרות תפקודית אשר מתקדמת באופן רציף. קצב ההתקדמות משתנה בין חולה לחולה ולא ניתן לחיזוי. בקבוצה זו נכללים חולים אשר סובלים מפגיעה נוירולוגית המתקדמת החל משלבי המחלה הראשונים.

טרשת נפוצה פרוגרסיבית

Primary Progressive MS (PPMS)

bottom of page