top of page

מילון מונחים

תופעה יחסית נדירה המתאפיינת בהתקפי בכי או צחוק בלתי נשלטים שאינם תואמים לסיטואציה, אשר נגרמת כתוצאה מפגיעה דו צידית במסלולים המוטוריים המקשרים בין קליפת המוח לגזע המוח. תופעה זו יכולה להיגרם במגוון מחלות נוירולוגיות, ביניהן טרשת נפוצה בשלביה המתקדמים.

‏PBL

Pseudobulbar Palsy

bottom of page