top of page

מילון מונחים

אחת מסדרות בדיקת ה-MRI המדגימה אזורי נזק ישנים‎ ‏שהינם בעלי צפיפות שונה בהשוואה לרקמת המוח הבריאה. אזורים אלו הינם בעלי צבע‎ כהה יותר מהרקמה התקינה של המוח ונקראים "חורים שחורים".

‏T1

T1 Series

bottom of page