top of page

מילון מונחים

סדרה נוספת של בדיקת MRI שבאמצעותה ניתן להדגים את האזורים במערכת‎ ‏העצבים המרכזית בהם נגרם נזק למעטפת ולסיבי העצב. אזורים אלה הם בעלי צבע‎ ‏בהיר יותר בהשוואה לרקמה הבריאה.‎

‏T2

T2 Series

bottom of page